Galeria

Variete: Jesień

listopad 2013

Było ich trzech, na każdym z nich inny mienił się liść. Rycerz ortalionu, poeta i konserwator powierzchni płaskich w konfrontacjach z ponurą, jesienną rzeczywistością.