Sieć Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych SPIN

Mimo rozkwitu sztuki cyrkowej w Europie i na świecie, w Polsce cyrk wciąż jest często marginalizowany i spychany poza oficjalny obieg kultury. Stereotypowy wizerunek cyrku jako widowiska niskiej jakości, bezpośrednio negatywnie wpływa na sytuację organizacji zajmujących się Nowym Cyrkiem w Polsce. Doświadczamy tego na co dzień.

Organizacje przyznają, że mają problem z uzyskaniem dofinansowania swoich projektów, kiedy otwarcie mówią o swojej działalności jako cyrkowej – zarówno środków publicznych, jak i ze źródeł sponsorskich. Doświadczenie wskazuje, że projekty Nowego Cyrku są często słabiej oceniane niż projekty teatralne, muzyczne lub taneczne, dlatego, aby dostać dofinansowanie, „bezpieczniej” jest mówić o teatrze ulicznym lub teatrze ruchu.

Sieć Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych stawia sobie za zadanie zmianę tej sytuacji i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju sztuki cyrkowej w Polsce. Wierzymy, że działając w koalicji, osiągniemy więcej – dla cyrku jako takiego i dla każdej organizacji zajmującej się tą dziedziną. Poprzez sieć chcemy dzielić się wiedzą i umiejętnościami, podnosząc swoje kompetencje. Chcemy także prowadzić do wzrostu świadomości społecznej na temat sztuki cyrku i budować jego pozytywny wizerunek.

Dzięki uzyskanemu grantowi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, będziemy jeszcze intensywniej pracować nad poprawą sytuacji polskich organizacji cyrkowych.

W ramach projektu w 2016 przygotujemy:

  • cykl szkoleń dla liderów środowiska nowocyrkowego, połaczony z tutoringiem, wizytami studyjnymi i realizacją własnych projektów lokalnych przez uczestników
  • bazę danych o polskich inicjatywach cyrkowych
  • 5 spotkań otwartego klubu dyskusyjnego dot. cyrku
  • I Forum Sieci Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych
  • kampanię informacyjno-wizerunkową cyrku w Polsce

 

pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1