Wymiany międzynarodowe

Dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży systematycznie realizujemy spotkania polsko-niemieckie dla dzieci i młodzieży a także szkolenia dla multiplikatorów wymian międzynarodowych.

Najbliższe spotkanie:

Lato Kulturalne 23-30.06.2019

To polsko-niemieckie spotkanie młodzieży (12-17 lat), podczas którego uczestnicy biorą udział w różnorodnych warsztatach – m.in. cyrkowych, filmowych, mangi,  sitodruku. Organizowana jest również wycieczka do Berlina.

By wziąć udział w Lecie Kulturalnym, nie trzeba umieć mówić po niemiecku. Tłumacze i animatorzy wymiany zatroszczą się o właściwą komunikację, a młodzież w naturalny sposób nauczy się podstawowych zwrotów w języku obcym.

Liczba miejsc ograniczona. W cenie przejazd grupą zorganizowaną, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz udział w zajęciach. Koszt:  700 zł.

Konieczne jest posiadanie przez dziecko paszportu lub dowodu tożsamości, o co należy zadbać odpowiednio wcześniej.

 kontakt: Joanna Reczek-Szwed +48 515 141 798

Projekty realizowane są przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

logo_dpjw

Aktualnie zapisy tylko na listę rezerwową:

Lato Kulturalne
Zgłoszenie
Niniejszym zgłaszam moje dziecko do udziału w polsko-niemieckim projekcie Lato Kulturalne „Express Yourself” w Centrum Edukacji Młodzieży Kurt Löwenstein, w dniach 23-30.06.2019, współfinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Kontakt z opiekunem podczas trwania projektu
Moje dziecko:
W razie wystąpienia dla obu stron nieprzewidywalnych i nierozwiązywalnych problemów (np. silnej tęsknoty za domem, ciężkiej choroby lub umyślnego naruszenia regulaminu Centrum itp.) jestem gotów(a) odebrać dziecko na własny koszt przed końcem obozu

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z projektu, z wizerunkiem mojego dziecka, np. w artykułach prasowych, raporcie końcowym mediach społecznościowych lub na stronie internetowej.

Pokryję ewentualne szkody spowodowane przez nasze dziecko w trakcie projektu.

Jestem świadomy/a, że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które dziecko zabiera ze sobą.

Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku.
Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sztukmistrze, z siedzibą w Lublinie, ul. Królowej Jadwigi 19/56, w celach związanych z obsługą zgłoszenia.

Dane podaję dobrowolnie, a podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu.

Wyrażając zgodę zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do moich danych;
2. żądania ich sprostowania;
3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).