Dla dzieci i młodzieży

NOWOŚĆ! Żongluj i migaj razem z nami!
Aerial Kids 7-9 lat
Zajęcia ogólnocyrkowe 7-9 lat
Aerial Kids 10-15
Zajęcia ogólnocyrkowe 10+
Cyrk dziecięco-młodzieżowy
Dzielnicowe Laboratorium Kultury


NOWOŚĆ! Żongluj i migaj razem z nami!

Zapraszamy Was serdecznie na warsztaty cyrkowe połączone z nauką języka migowego!

Jest to nowy projekt, który będzie trwał przez cztery soboty czerwca: 8, 15, 22 i 29.
Na zajęcia zapraszamy zarówno tych, którzy mieli już okazję brać udział w warsztatach cyrkowych i migowych, jak i tych, którzy chcieliby rozpocząć nową przygodę.

Zajęcia będą prowadzone metodą pedagogiki cyrku. Uczestników czeka na pewno dużo gier i zabaw ruchowych, a także takich, które wzmacniają koordynację. Grupa pozna podstawowe ruchy żonglerskie (chusteczkami i piłeczkami) , ekwilibrystyczne (kula), a także nauczą się jak rozkręcać talerzyki i diabolo, poznają też kilka podstawowych elementów akrobatyki partnerskiej.

Nie zapominajmy też o języku migowym! Tutaj grupa dowie się czym jest język migowy, jak przywitać się i nawiązać pierwszy kontakt z osobą głuchą. Na co zwracać uwagę w komunikacji z osobami głuchymi. Poznają daktylografię, liczebniki i podstawowe zwroty z różnej tematyki.

Zajęcia wpływają na rozwój sprawności manualnej, rozwój pamięci i spostrzegawczości. Pozwalają dzieciom lepiej poznać swoje ciało i możliwości jego wykorzystania. Nauka języka migowego stwarza idealną przestrzeń do zabawy i rozwoju.

Zajęcia są bezpłatne. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 9-15 lat.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Formularz zgłoszeniowy - Żongluj i migaj razem z nami!
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajeciach oraz oświadczam, że:
- zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN;
- przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń instruktorów i trenerów przez dziecko;
- według mojej najlepszej wiedzy stan zdrowia dziecka nie budzi zastrzeżeń i nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania przez dziecko sportu oraz ćwiczeń o charakterze siłowym i wytrzymałościowo-wydolnościowym.
Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sztukmistrze, z siedzibą w Lublinie, ul. Biskupińska 81/2, w celach związanych z obsługą zgłoszenia.

Dane podaję dobrowolnie, a podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Bez mojej zgody moje dane nie zostaną przekazane do innych podmiotów. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu.

Wyrażając zgodę zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do moich danych;
2. żądania ich sprostowania;
3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

Kontakt: 508 766 754 Magdalena Kisiała

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

 


Dziecięca Akademia Sztukmistrzów (7-9 lat)

Aerial Kids 7-9 lat

Gry i zabawy na szarfach

Uczestnicy będą odkrywać aerialowe rekwizyty, takie jak hamak i chusta. Podczas zajęć poprzez zabawę i różne gry dzieci będą zwiększać elastyczność i wytrzymałość fizyczną oraz poznawać techniki związane z poszczególnymi rekwizytami. To doskonały sposób wsparcia całościowego rozwoju dziecka – jego naturalnej kreatywności, ale też poprawy kondycji fizycznej, a także pewności siebie. Nie da się też nie wspomnieć o niezwykłej frajdzie, jaką dają bardzo widowiskowe powietrzne ewolucje!

Miejsce: Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1
Koszt: 280 zł za 15 zajęć (0bowiązuje zaliczka w wysokości 50 zł)

Zapisy zostały zakończone, nowe grupy ruszą we wrześniu. Więcej informacji w sierpniu.

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kontakt: Magdalena Kisiała tel. +48 508 766 754  aerial@sztukmistrze.pl


Zajęcia ogólnocyrkowe

Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych rozwijają dziecko poprzez zabawę. Techniki cyrkowe już od początkowych treningów mają wpływ na koncentracje, równowagę, refleks, oburęczność, koordynację wzrokowo-ruchową oraz współpracę dziecka z rówieśnikami. Metoda wykorzystywana w integracji sensorycznej oraz mnemotechnikach, rozwijająca u dziecka wytrwałość, cierpliwość i determinację oraz stymulująca pracę obu półkul mózgowych.

Zabawy podczas zajęć będą opierały się na rekwizytach tj. piłeczki, talerze, chusteczki, obręcze, kula ekwilibrystyczna, flowerstick i inne.

Grupa 7-9 lat
Miejsce: Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1
Koszt: 150 zł za 12 spotkań

Zajęcia odbywają się we wtorki 16.15- 17.45

Zapisy zostały zakończone, nowe grupy ruszą po wakacjach.

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kontakt: Dominika Knap tel. +48 518 497 458


 

 Młodzieżowa Akademia Sztukmistrzów (10-15 lat)

Aerial Kids 10-15 lat

Uczestnicy będą odkrywać aerialowe rekwizyty, takie jak hamak i chusta. Zajęcia składają się z rozgrzewki, ćwiczeń wspomagających elastyczność i wytrzymałość fizyczną oraz technik związanych z poszczególnymi rekwizytami. To doskonały sposób wsparcia całościowego rozwoju dziecka – jego naturalnej kreatywności, ale też poprawy kondycji fizycznej. Dzięki nabywaniu nowych umiejętności oraz pracy w grupie uczestnicy stają się pewniejsi siebie, zwiększają własną samoocenę i łatwiej nawiązują kontakt z rówieśnikami.

Na zajęcia może przyjść KAŻDY kto ukończył 10 lat! Wcześniejszy kontakt z akrobatyką, tańcem czy sportem nie jest wymagany bo tutaj uczymy wszystkiego od podstaw. Podczas zajęć powoli zwiększamy poziom, dzięki czemu co tydzień czekają na Was nowe wyzwania i nowe umiejętności do zdobycia.

Miejsce: Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1
Koszt: 300 zł za 15 zajęć (Obowiązuje zaliczka w wysokości 50 zł)

Zapisy zostały zakończone, nowe grupy ruszą we wrześniu. Więcej informacji w sierpniu.

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kontakt: Magdalena Kisiała tel. +48 508 766 754  aerial@sztukmistrze.pl


Zajęcia ogólnocyrkowe

Cyrk to wyjątkowa oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy dbają o wszechstronny rozwój! Zajęcia z żonglerki, manipulacji przedmiotami czy ekwilibrystyki mają doskonały wpływ m.in. na wzrost zdolności koncentracji, samodyscypliny, poprawę koordynacji sensoryczno-motorycznej. Systematyczne zajęcia cyrkowe wspierają kreatywność, podnoszą samoocenę i redukują lęk przed wystąpieniami publicznymi, co ma bezpośredni wpływ na odnoszenie sukcesów podczas egzaminów. Te niezwykłe umiejętności uczestnicy nabywają w przyjaznej atmosferze zabawy, pod okiem doświadczonej, wykwalifikowanej kadry.

Miejsce: Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1
Koszt:  150 zł za 12 spotkań

Zajęcia odbywają w środy 16.15-17.45

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kontakt: Dominika Knap tel. +48 518 497 458 lub Marek Żmuda +48 693 909 527


Cyrk dziecięco-młodzieżowy (10-15)

Cyrk dziecięco-młodzieżowy to ogólnorozwojowe zajęcia cyrkowe z dużym nastawieniem na akrobatykę naziemną i partnerską. Podczas zajęć będziemy zajmowali się takimi dziedzinami jak: akrobatyka naziemna, żonglerka, akrobatyka partnerska i ekwilibrystyka.

Przygotujcie się na dużą dawkę ruchu i nowych umiejętności, a przy tym wszystkim mnóstwo gier i zabaw.
Na zajęciach będziemy zajmować się głównie akrobatyką naziemną i partnerską. Ponadto spróbujemy różnych technik żonglerskich, będziemy też próbować chodzenia po slackline i jazdy na monocyklu.

Techniki będą dostosowywane do poziomu uczestników.
Zaczynając od podstaw będziemy przechodzić przez różne techniki dwu- i trzyosobowe, a także różne grupowe figury. Na zajęciach będziemy pracować również nad wzmocnieniem ciała i postawy oraz nad ćwiczeniami akrobatycznymi, takimi jak stanie na głowie, na rękach, gwiazdy itp.

Zajęcia z akrobatyki partnerskiej polegają w dużej mierze na współpracy między uczestnikami, dlatego też podczas zajęć będziemy wykonywać wiele ćwiczeń na budowanie zaufania w grupie i zwiększające wrażliwość na innych.

Cena: 25 złotych za 1 zajęcia (cały kurs 10 zajęć 250 złotych)

Nowe grupa ruszy po wakacjach.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i przebiegu zajęć: Magdalena Kisiała tel. +48 508 766 754


Dzielnicowe Laboratorium Kultury

Cykl zajęć animacyjno-artystycznych prowadzonych w duchu pedagogiki cyrku skierowanych do dzieci i młodzieży w różnych dzielnicach Lublina. Zrealizowaliśmy już pięć edycji programu, a od marca rozpoczynamy kolejną. Jeżeli chcecie dołączyć do zajęć, szukajcie nas w MBP nr 35 na ul. Bursztynowej, MBP nr 36 na Felinie, MBP nr 38 na Sławinie, a także w Placówce Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” oraz w Centrum Aktywności Środowiskowej na ul. Grygowej. Czekają na Was półtoragodzinne, cotygodniowe warsztaty w grupach 10-12 osobowych. Finałem warsztatów będą prezentacje nabytych umiejętności dla lokalnych społeczności.

Koordynatorka projektu: Magdalena Kisiała + 48 508 766 754

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.