Kursy i szkolenia

Pedagogika Cyrku – kurs podstawowy

Fundacja Sztukmistrze oraz Portal Żongluj.pl zapraszają na kurs podstawowy wiedzy oraz umiejętności metody Pedagogiki Cyrku w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (np. w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych – w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach integracyjnych, centrach wolontariatu, poradniach pedagogicznych i psychologicznych, uniwersytetach itp.), które chcą wzbogacić swój zasób metod pracy i  nauczyć się praktycznego wykorzystania metody pedagogiki cyrku.

Czym jest pedagogika cyrku?

Pedagogika cyrku to efektywna i efektowna metoda edukacyjno-terapeutyczna pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest to połączenie nauki aktywności ruchowych (wywodzących się m. in. z cyrku) z pedagogicznymi i psychologicznymi treściami i celami. Trenerzy koncentrują  się zarówno na nauce umiejętności, jak i na procesie, który zachodzi w trakcie nauki (wewnętrzne przekonania, obawy, niepewność, realizowanie celów, radość, nadzieja, sukces, wytrwałość w pracy, frustracja, porażka, motywacja, samoocena itp.)

Więcej o pedagogice cyrku: pedagogikacyrku.blogspot.com

Korzyści

Podczas szkolenia: „Pedagogika Cyrku – kurs podstawowy” uczestnicy:

 • uczą się żonglowania i posługiwania podstawowymi rekwizytami pedagogiki cyrku: chustki i piłki do żonglowania (ewentualnie obręcze i maczugi), talerze rozkręcane, diabolo, flowerstick
 • Nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające do prowadzenia podstawowych zajęć z grupą dzieci/młodzieży/dorosłych z wykorzystaniem metod pedagogiki cyrku
 • Nabywają wiedzę dotyczącą zasad uczenia i motywowania innych oraz możliwości wykorzystania pedagogiki cyrku w konkretnym miejscu pracy zawodowej
 • Poznają szereg zabaw integracyjno-rozwojowych

Program szkolenia

 1. Podstawy teoretyczne metody pedagogiki cyrku
 2. Nauka żonglowania 1, 2, 3 chustkami żonglerskimi oraz ćwiczenia dodatkowe, zabawy na każdy etap żonglowania
 3. Nauka żonglowania 1, 2, 3 piłkami żonglerskimi oraz ćwiczenia dodatkowe, zabawy na każdy etap żonglowania
 4. Nauka posługiwania się talerzykami cyrkowymi
 5. Nauka posługiwania się flowerstickiem
 6. Nauka posługiwania się diabolo
 7. Nauka żonglowania obręczami i maczugami żonglerskimi (opcjonalnie dla chętnych/szybko uczących się)
 8. Informacje na temat prowadzenia zajęć podstawowych z grupą dzieci/młodzieży/dorosłych z wykorzystaniem metod pedagogiki cyrku
 9. Poznanie gier i zabaw integracyjno-rozwojowych (m.in. wykorzystujących rekwizyty cyrkowe)
 10. Informacje na temat psycho-fizycznych korzyści wynikających ze stosowania pedagogiki cyrku jako metody wspierającej naukę (rozwój koncentracji, uwagi, pobudzania półkul mózgowych), komunikację, współpracę; informacje na temat możliwości wspierania rozwoju osobowego poprzez naukę żonglowania: umiejętność wyznaczania i realizowania celów, pokonywanie wyzwań, rozwój pewności siebie, inteligencja osiągania sukcesu, radzenie sobie z porażkami, uczenie się na błędach, kreatywne rozwiązywanie problemów oraz inne
 11. Informacje na temat możliwości rozwoju klasy, danej placówki przy wykorzystaniu metod pedagogiki cyrku, np. stworzenie grupy cyrkowej, występy grupy w innym placówkach
 12. Podstawowe informacje na temat zasad tworzenia występu cyrkowego

Koszt

350 zł.

Koszt obejmuje: opłata za prowadzenie zajęć przez trenerów, wynajem sali do szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestników, kawa, herbata,

Koszt nie obejmuje: noclegów, wyżywienia

Czas trwania warsztatu

3 dni: piątek–niedziela, 20 godzin dydaktycznych (20 x 45 min)

Piątek godz. 16.00–19.30 (4 godz.)
Sobota 9.00–18.00  (10 godz.)
Niedziela 9.00–14.30 (6 godz.)

Miejsce

Lublin, Dom Żołnierza, ul. Żwirki i Wigury 6

Liczebność grupy szkoleniowej

Do 15 osób

Metody

Mini-wykłady, pokazy, praca indywidualna, w parach, w grupie, filmy wideo, dyskusje

Kontakt, informacje i zapisy

Mirek Urban +48 693 598 701
mirekurban@wp.pl

 

UWAGA !

Możliwość zorganizowania szkolenia: Pedagogika Cyrku – kurs podstawowy w obrębie całej Polski. Zaproście nas!

Możliwość zakupu rekwizytów pedagogiki cyrku po preferencyjnych cenach.


Kilka razy w roku zapraszamy również na tygodniowe szkolenia z zakresu pedagogiki cyrku:
Spotykamy się w międzynarodowej grupie by wspólnie odkrywać możliwości, które tkwią w pedagogice cyrku i pokrewnych jej dyscyplinach. Ruch, radość bycia razem, rozwój? to tylko niektóre z wielu pozytywnych stron cyrku. Poznaj je razem z nami! Zaproszeni są polscy i niemieccy pedagodzy, nauczyciele, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy pracują lub chcą pracować tymi metodami. Własne umiejętności mogą zostać włączone w szkolenie w formie warsztatów. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich, cyrkowe doświadczenie nie jest wymagane! Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna, na miejscu jest zawsze tłumacz.

Na potrzeby odbiorców, możemy zorganizować szkolenie również poza naszymi stałymi projektami, w miejscu wybranym przez zamawiającego.

Treści szkoleniowe:
– teoretyczne podstawy pedagogiki cyrku
– różne techniki cyrkowe
– metody dydaktyczne
– pedagogika cyrku w projektach międzynarodowych
– zasady partycypacji w pracy z dziećmi i młodzieżą
– zabawy zapoznawcze i integracyjne
– metody refleksji i ewaluacji