Kursy i szkolenia

Już wkrótce nowa edycja kursu pedagogiki cyrku!

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (np. w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych – w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach integracyjnych, centrach wolontariatu, poradniach pedagogicznych i psychologicznych, uniwersytetach itp.), które chcą wzbogacić swój zasób metod pracy i  nauczyć się praktycznego wykorzystania metody pedagogiki cyrku.

Czym jest pedagogika cyrku?

Pedagogika cyrku to efektywna i efektowna metoda edukacyjno-terapeutyczna pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest to połączenie nauki aktywności ruchowych (wywodzących się m. in. z cyrku) z pedagogicznymi i psychologicznymi treściami i celami. Trenerzy koncentrują  się zarówno na nauce umiejętności, jak i na procesie, który zachodzi w trakcie nauki (wewnętrzne przekonania, obawy, niepewność, realizowanie celów, radość, nadzieja, sukces, wytrwałość w pracy, frustracja, porażka, motywacja, samoocena itp.)

 


Kilka razy w roku zapraszamy również na tygodniowe szkolenia z zakresu pedagogiki cyrku:
Spotykamy się w międzynarodowej grupie by wspólnie odkrywać możliwości, które tkwią w pedagogice cyrku i pokrewnych jej dyscyplinach. Ruch, radość bycia razem, rozwój? to tylko niektóre z wielu pozytywnych stron cyrku. Poznaj je razem z nami! Zaproszeni są polscy i niemieccy pedagodzy, nauczyciele, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy pracują lub chcą pracować tymi metodami. Własne umiejętności mogą zostać włączone w szkolenie w formie warsztatów. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich, cyrkowe doświadczenie nie jest wymagane! Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna, na miejscu jest zawsze tłumacz.

Na potrzeby odbiorców, możemy zorganizować szkolenie również poza naszymi stałymi projektami, w miejscu wybranym przez zamawiającego.

Treści szkoleniowe:
– teoretyczne podstawy pedagogiki cyrku
– różne techniki cyrkowe
– metody dydaktyczne
– pedagogika cyrku w projektach międzynarodowych
– zasady partycypacji w pracy z dziećmi i młodzieżą
– zabawy zapoznawcze i integracyjne
– metody refleksji i ewaluacji