Centrum Sztuk Niezwykłych

To kompleksowy projekt z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczestników ze szczególnymi potrzebami, realizowany przez Fundację Sztukmistrze w 2022 roku dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Młodzi Ognia!
Młodzi Ognia! to zajęcia fireshow kierowane dla uczniów szkół średnich (15-19 lat). Pod okiem doświadczonych pedagogów i artystów fireshow rozwijają umiejętności niezbędne dla bezpiecznego i odpowiedzialnego wykonywania pokazów tańca z ogniem. Uczestnicy uczą się technik manipulacji różnorodnymi rekwizytami (kije ogniowe, poi, wachlarze, liny), przyswajają wiedzę dotyczącą bezpiecznych warunków wykonywania pokazów fireshow i nabywają podstawowe umiejętności sceniczne.

Po pierwszych miesiącach zajęć uczestnicy mieli okazję po raz pierwszy spróbować swoich sił z podpalonymi rekwizytami pod nadzorem doświadczonych trenerów. Cieszymy się, że pierwsze pokazy Młodych Ogniowców wpisały się  obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie!

Akademia Młodych Sztukmistrzów

Zapraszamy na zajęcia cyrkowe dla dzieci! Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy uczyli się podstaw żonglerki, ekwilibrystyki oraz akrobatyki naziemnej i powietrznej! Nasi doświadczeni trenerzy i trenerki zadbali o to, by cyrkowe ćwiczenia przyprawić masą gier i zabaw.

Cyrk Niezwykłych Możliwości

We współpracy z kadrą Szkoły Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie realizowaliśmy cykl zajęć dla osób o szczególnych potrzebach.

W zespole trenersko-koordynatorskim dzieliliśmy się uwagami, wyzwaniami i możliwymi ich rozwiązaniami. Nasze umiejętności wzrastały dzięki regularnym warsztatom pedagogicznym z dr Katarzyną Dąbrowską-Żmudą. Zaproponowany program warsztatów był rozwojowy nie tylko dla asystentów trenerów, ale i naszych doświadczonych pedagogów. Zrealizowaliśmy również 5-dniowe, intensywne szkolenie CATE oparte na modelu experiential learning i learner centered learning. Trenerzy brali udział w scenariuszach zajęć przygotowanych przez prowadzącego – Tommaso Negri, po których dyskutowali nad zastosowanymi dynamikami, technikami, stylami i modelami pedagogicznymi. Nie zabrakło również czasu na wymianę gier i zabaw cyrkowych oraz doświadczeń. Uczestnicy zgłębiali metodologię nauczania żonglerki, balansu, akrobatyki i akrobalansu. Przeprowadzone zostały również sesje stażutowarzyszącego, podczas której dyskutowano nad programem, modelem i celami treningu CATE. Dzięki szkoleniu poziom naszej kadry pedagogicznej nie tylko wzrósł, ale i osiągnął pewien wspólny standard.

Podsumowanie projektu odbyło się 21 grudnia – Podczas spotkania zaprezentowały się poszczególne grupy, budując bogaty wieczór artystyczny. Po pokazach zaprosiliśmy obecnych do ewaluacji naszych działań oraz rozmów na temat przyszłych działań.