Circus Startup

“Circus Startup”, zapoczątkowany w 2022 r., to edukacyjny program wsparcia dla artystów cyrku współczesnego, którego inicjatorami są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (https://www.instytut-teatralny.pl/) oraz Fundacja Sztukmistrze (http://sztukmistrze.pl/).

Celem “Circus Startup” jest podniesienie kompetencji twórców w zakresie produkcji, sprzedaży i promocji dzieł cyrku współczesnego oraz rozwinięcie wiedzy dotyczącej praktycznej strony działalności zespołu artystycznego. 

Koordynatorami programu są Grzegorz Kondrasiuk (Instytut Teatralny) oraz Jakub Szwed (Fundacja Sztukmistrze).

Program “Circus Startup” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Cyrk – badanie, publikacje, prezentacje artystyczne”.