Ankieta potrzeb 2023

Poniższa ankieta ma na celu poznanie potrzeb oraz charakterystyki trudności, na jakie napotykają polscy cyrkowi twórcy, podczas procesu produkcji spektaklu. Jej wyniki pozwolą nam w przyszłości na  celowe programowanie działań w ramach „Circus Startup”.

Circus Startup – ankieta potrzeb środowiska cyrkowego 2023

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania informacji o niej dalej, do osób zainteresowanych!