IGRCE

Igrce 2024

Projekt podzielony jest na kilka części, a pierwsza z nich to prezentacja spektaklu “Tribute”:
17.06 – Berezówka
23.06 – Wohyń

„Tribute” to spektakl cyrkowo-teatralny inspirowany prozą Isaaca Bashevisa Singera. Pół żartem, pół serio jak zwykł pisać Noblista, za pomocą żonglerki, akrobatyki i innych dyscyplin cyrkowych snuta jest opowieść o ponadczasowych dylematach „Sztukmistrza”, o duchach, o tym co zniknęło nagle i bezpowrotnie w „Wielkiej katastrofie”. Ludzkie słabości, obawy, nadzieje i radości są jednak wciąż takie same i o tym też jest ten spektakl.

Nieprzypadkowa jest oprawa muzyczna widowiska. Lou Reed, Amy Winehouse, The Ramones, Leonard Cohen, Lenny Kravitz, Bob Dylan to twórcy, dla których ich żydowskie pochodzenie było istotne, czerpali z niego inspirację, korzystając z dziedzictwa lub buntując się przeciwko niemu. Muzyków tych, artystów w spektaklu i singerowskiego Jaszę Mazura łączy fakt bycia „sztukmistrzami”, z dobrodziejstwami i zmorami tego zawodu. Tytuł spektaklu – „Tribute” – nawiązuje do naszej próby oddania szacunku światu, który już nie istnieje.

 

 

 

 

 

 

Igrce 2023

 

W ramach projektu realizowaliśmy wzajemnie uzupełniające się działania związane z cyrkiem współczesnym – warsztaty, pokazy, profesjonalne spektakle i współtworzenie spektakli amatorskich, tworzących nową ofertę kulturalną, łączącą społeczności gminy Wohyń oraz Zalesie i mieszkańców Ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, znajdujących się w tych gminach. Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili też Lublin i obejrzeli spektakl finałowy Konkursu Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Partnerzy:

Zespół Szkół im Unitów Podlaskich w Wohyniu

Szkoła Podstawowa w Berezówce

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Gmina Wohyń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edycja 2022

To wyjątkowe cyrkowe działania w wyjątkowych miejscach. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w programie Kultura Dostępna, realizowaliśmy warsztaty i pokazy w wielokulturowej społeczności gminy Wohyń

Cyrkowy Weekend: Prezentacja spektaklu „Spektrum” i intensywne warsztaty
Aby wprowadzić mieszkańców Wohynia w temat cyrku współczesnego, w ramach inauguracji projektu, zaprezentowaliśmy spektakl „Spektrum”.
Spektaklowi  towarzyszyły warsztaty, podczas których dzieci i młodzież nabyły pierwszych cyrkowych umiejętności i poznały różnorodność cyrkowych dyscyplin. Cyrkowy weekend był okazją do poznania cyrku współczesnego, ale i Fundacji Sztukmistrze i założeń projektu.

Warsztaty cykliczne
Po intensywnych warsztatach inauguracyjnych, realizowane były systematyczne spotkania, na których uczestnicy  mogli kontynuować proces integracji i poznawania Nowego Cyrku. Nasz partner – Zespół Szkół im Unitów Podlaskich przygotował warunki do wprowadzenia stałych zajęć cyrkowych – zakupił rekwizyty cyrkowe i wybrał opiekunów zajęć. Animatorzy Fundacji, prowadząc zajęcia,  wdrażali lokalnych trenerów w pedagogikę cyrku – zajęcia będą kontynuowane w szkole także po zakończeniu projektu.

 

 Cyrkowy Tydzień – Prawdziwa cyrkowa przygoda!

Najpierw, odbył się wyjątkowy pokaz Szafa Show! dla społeczności lokalnej. Potem dzieci i młodzież same mogły przygotować swój spektakl. Przez cały tydzień trenowały pod okiem naszych trenerów, by na koniec wystąpić przed licznie zgromadzoną publicznością.

Październik: Wyjazd do Lublina na finał Wschodnioeuropejskiego Konkursu Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE

Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE to niezwykłe, jedyne tego typu wydarzenie w tej części Europy – święto cyrku współczesnego. Podczas spektakli finałowych prezentowane są najlepsze nowocyrkowe etiudy w wykonaniu artystów rezydujących lub/i pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zobaczyć można żonglerkę, akrobatykę partnerską i powietrzną, hula hoop czy koło cyra – wszystko w mistrzowskim wykonaniu. Spektakl, który odbywa się w pięknej Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur – był ogromnym przeżyciem dla uczestników, dla wielu pierwszym w życiu tego typu doświadczeniem. Wycieczka była też okazją do zwiedzenia Lublina.

Podsumowanie projektu: spektakl Variete
Całoroczny projekt zamknie przygotowanie i prezentacja społeczności lokalnej (mieszkańców Ośrodka dla cudzoziemców jak i lokalnych mieszkańców gminy Wohyń) spektaklu Variete, w którym wystąpią zarówno dzieci i młodzież biorąca ud ział w warsztatach jak i profesjonalni artyści Fundacji Sztukmistrze, których uczestnicy projektu poznali już wcześniej w charakterze swoich trenerów.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Partnerzy:

Zespół Szkół im Unitów Podlaskich w Wohyniu

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Gmina Wohyń