Idea

Główną ideą organizowanego przez Fundację Sztukmistrze i Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II konkursu Open Stage jest wsparcie utalentowanych studentów poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia scenicznego i przedstawienie ich lubelskiej publiczności. Wierzymy, że udział w Open Stage dodaje odwagi i motywacji do dalszej twórczej pracy, a nagroda pieniężna stanowi dla młodych debiutantów szansę na dalszy rozwój – zakup niezbędnego sprzętu, nagrania płyty, opłacenie dodatkowych lekcji u specjalistów itp. Doświadczenie poprzednich edycji uczy również, że Open Stage daje uczestnikom możliwość nawiązania ciekawych kontaktów i realizacji nowatorskich projektów, dzięki którym perspektywa kariery artystycznej staje się bliższa.

Uczestniczyć w konkursie mogą studenci wszystkich uczelni wyższych z województwa lubelskiego – państwowych i prywatnych, bez względu na kierunek i rok studiów. Nie stawiamy też ograniczeń gdy chodzi o formę prezentacji – zapraszamy tańczących, śpiewających, akrobatów i malarzy! Scena jest naprawdę otwarta na różne talenty – trzeba tylko umieć je zaprezentować!

Open Stage stanowi także ciekawą rozrywkę dla publiczności – to przede wszystkim pełen emocji finał, podczas którego to właśnie widzowie wybierają na drodze głosowania prezentację, która otrzymuje Nagrodę Publiczności, a eksperckie jury przyznaje nagrodę główną. Finał Open Stage, to święto studenckiej kreatywności, talentu i świeżości. Ponad dwugodzinny spektakl umiejętności w profesjonalnej oprawie pozwoli na nowo odkryć siłę i potencjał studenckiej kultury – lubelskiej kultury studenckiej.