SPIN

Sieć Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych, czyli SPIN, to zainicjowana przez Fundację Sztukmistrze w 2015 roku nieformalna grupa zrzeszająca organizacje działające na rzecz rozwoju sztuki cyrku współczesnego w Polsce. 

Chcesz dołączyć? Wypełnij formularz. 

Celem SPIN jest:

  • działanie na rzecz rozwoju środowiska nowocyrkowego i sztuki cyrku współczesnego,
  • tworzenie platformy umożliwiającej komunikację i networking środowiska cyrkowego,
  • inicjowanie i prowadzenie projektów wspierających rozwój instytucjonalny i profesjonalizację organizacji nowocyrkowych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki i środowiska cyrku współczesnego w Polsce.

W latach 2016-2021 ramach SPIN:

  • przeprowadzona została kampania informacyjno-wizerunkowa cyrku w Polsce “#nowycyrk” – więcej informacji: https://sztukmistrze.pl/projekty/nowy-cyrk/,
  • zrealizowany został cykl szkoleń dla liderów środowiska nowocyrkowego, połączony z tutoringiem, wizytami studyjnymi i realizacją własnych projektów lokalnych przez uczestników,
  • odbyło się 5 spotkań otwartego klubu dyskusyjnego dot. cyrku,
  • zorganizowane zostało I Forum Sieci Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych,
  • stworzona została baza danych o polskich inicjatywach cyrkowych.

Na lata 2022-2024 planowane są dalsze działania zgodne z misją SPIN, więcej szczegółów dostępne jest tutaj: SPIN 2022-2024

 

pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1