ROZWÓJ 2022-2024

Na lata 2022-2024 planowany jest szereg działań wspierających rozwój organizacji oraz grup nieformalnych zrzeszonych w SPIN:

  • cykl bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli i przedstawicielek środowiska nowocyrkowego (2022-2024),
  • budowa i bieżąca aktualizacja portalu internetowego (2022-2024),
  • stworzenie 20 odcinków podcastu “Cyrk na Poważnie” – więcej: https://open.spotify.com/show/2J4qucXQBQfD91lvmObCxc,
  • organizacja otwartych, dyskusyjnych spotkań online (2022-2024),
  • organizacja Forum Inicjatyw Nowocyrkowych, czyli dorocznego spotkania networkingowo-roboczego dla członków polskiej społeczności cyrkowej (2023-2024),
  • tutoring i pomoc w realizacji lokalnych projektów cyrkowych (2023),
  • przygotowanie i wdrożenie kampanii informacyjno-wizerunkowej w celu poprawy wizerunku cyrku w Polsce (2022-2024),

Wszystkie opisane działania odbywać się będą dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania publicznego “Wsparcie członków Sieci Polskich Inicjatyw Nowocyrkowych SPIN”.

pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1