Program

Czwartek, 3 września:
19.00 – Szafa Show (plac Teatralny)

Piątek, 4 września:
20.00 – fireshow (plac Teatralny)

Sobota, 5 września (Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim):
12.00-16.00 – warsztaty otwarte
16.00-17.00 – combat
20.00 – Gala

Niedziela, 6 września (Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim):
12:00-16:00 warsztaty otwarte
16:00-17:00 Igrzyska
18:00 Open Stage: 9.811 (projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin)