DLK

Dzielnicowe Laboratorium Kultury

Cykl zajęć animacyjno-artystycznych prowadzonych w duchu pedagogiki cyrku skierowanych do dzieci i młodzieży w różnych dzielnicach Lublina. Dziewiąta edycja programu była realizowana w:  MBP nr 36 na Felinie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Świetlicy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na Bronowicach, Placówce Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” oraz w Centrum Aktywności Środowiskowej na ul. Grygowej.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.