Kurs Pedagogiki Cyrku

UWAGA !

Możliwość zorganizowania szkolenia: Pedagogika Cyrku – kurs podstawowy w obrębie całej Polski. Zaproście nas!

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pasjonatów cyrku oraz dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (np. w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych – w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach integracyjnych, centrach wolontariatu, poradniach pedagogicznych i psychologicznych, uniwersytetach itp.), które chcą wzbogacić swój zasób metod pracy i  nauczyć się praktycznego wykorzystania metody pedagogiki cyrku.

Czym jest pedagogika cyrku?

Pedagogika cyrku to efektywna i efektowna metoda edukacyjno-terapeutyczna pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest to połączenie nauki aktywności ruchowych (wywodzących się m. in. z cyrku) z pedagogicznymi i psychologicznymi treściami i celami. Trenerzy koncentrują  się zarówno na nauce umiejętności, jak i na procesie, który zachodzi w trakcie nauki (wewnętrzne przekonania, obawy, niepewność, realizowanie celów, radość, nadzieja, sukces, wytrwałość w pracy, frustracja, porażka, motywacja, samoocena itp.)

Korzyści

Podczas szkolenia: „Pedagogika Cyrku – kurs podstawowy” uczestnicy:

 • Poznają umiejętności z zakresu żonglerki, akrobatyki i ekwilibrystyki oraz metodykę ich nauczania
 • Nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające do prowadzenia podstawowych zajęć z grupą dzieci/młodzieży/dorosłych z wykorzystaniem metod pedagogiki cyrku
 • Nabywają wiedzę dotyczącą zasad uczenia i motywowania innych oraz możliwości wykorzystania pedagogiki cyrku w konkretnym miejscu pracy zawodowej
 • Poznają szereg zabaw integracyjno-rozwojowych
 • Otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z informacją o treściach szkolenia i zrealizowanej liczbie godzin.

Program szkolenia

 1. Podstawy teoretyczne metody pedagogiki cyrku.
 2. Nauka umiejętności cyrkowych: żonglerka, akrobatyka i ekwilibrystyka.
 3. Informacje na temat prowadzenia zajęć podstawowych z grupą dzieci/młodzieży/dorosłych z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku.
 4. Poznanie gier i zabaw integracyjno-rozwojowych (m.in. wykorzystujących rekwizyty cyrkowe).
 5. Informacje na temat psycho-fizycznych korzyści wynikających ze stosowania pedagogiki cyrku jako metody wspierającej naukę (rozwój koncentracji, uwagi, pobudzania półkul mózgowych), komunikację, współpracę; informacje na temat możliwości wspierania rozwoju osobowego poprzez naukę żonglowania: umiejętność wyznaczania i realizowania celów, pokonywanie wyzwań, rozwój pewności siebie, inteligencja osiągania sukcesu, radzenie sobie z porażkami, uczenie się na błędach, kreatywne rozwiązywanie problemów oraz inne
 6. Informacje na temat możliwości rozwoju klasy, danej placówki przy wykorzystaniu metod pedagogiki cyrku, np. stworzenie grupy cyrkowej, występy grupy w innym placówkach
 7. Podstawowe informacje na temat zasad tworzenia występu cyrkowego

 

 

 

Liczebność grupy szkoleniowej: do 20 osób

Metody:

Warsztaty, mini-wykłady, pokazy, praca indywidualna, w parach, w grupie, filmy wideo, dyskusje.

Prowadzący

Joanna Reczek-Szwed, Jakub Szwed

 

Kontakt:

Jakub Szwed

szwedjakub@gmail.com

509050342