Aktualności

Zakup wyposażenia scenicznego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury

wrzesień 2016

Dzięki wsparciu finansowemu Ministwerswa Kultury i Dzidzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury, Fundacja Sztukmistrze zakupiła profesjonalne wyposażenie sceniczne, które pozwoli na zapewnienie niezbędnych warunków dla prowadzenia dalszej działalności kulturalnej.

Zadanie obejmuje zakup:

  • zestawu oświetleniowego
  • zestawu nagłośnieniowego
  • zestawu skrzyń transportowych
  • konstrukcji scenicznej wraz z zadaszeniem
  • podłogi baletowej

Poprzez zakup wyposażenia scenicznego, Fundacja będzie mogła realizować swoje zadania statutowe w miejscowościach, gdzie brakuje właściwej infrastruktury kulturalnej, przez co dostęp do kultury jest utrudniony. Ponadto, zakup podniesie jakość i atrakcyjność organizowanych wydarzeń kulturalnych ale także zagwarantuje profesjonalne warunki ich przygotowywania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.